Våra Tjänster

Här nedan kan ni se ett urval av vad vi på Clasagården Bygg & Konsult erbjuder för tjänster. 

Oavsett vilken tjänst du behöver hjälp med, så är tillvägagångsättet alltid den samma, Ni som kund får förklara vad Ni behöver hjälp med, utefter era önskemål så sätter vi ihop en plan och offererar ett pris vad ni önskar få hjälp med. 

Byggnation-Renoveringar-Om-Till-Nybyggnad

Kärnan i verksamheten är byggnationen. Vi vänder oss till både företag och privatpersoner, Allt ifrån små servicejobb till störe om-till och nybyggnationer, inget är för litet eller för smått.

Bygglovsritningar

För att ritningar skall vara godkända att använda vid bygg-mark eller rivningslovsansökningar ska dessa vara fackmannamässigt utförda. Det kan handla om Situationsplaner, Fasadritningar, planritningar eller sektionsritningar vi hjälper Er med dessa typer om det kan behövas.

Förstudie

Har Ni en fastighet med renoveringsbehov? Då kan vi hjälpa till med en förstudie eller statusuppdatering. Ofta är det fördelaktigt att se över en fastighets hela status för att kunna prioritera renoveringsprojekten på ett praktiskt och ekonomiskt bra sätt

Underhållsåtgärder

Underhåll utav en fastighet är av yttersta vikt för husets hållbarhet. Tak, fasad och fönster är exempel på byggdelar som behöver underhåll under ett hus livstid. Vi undersöker status på Ert hus och gör en underhållsplan, så Ni lätt kan få en överskådlig bild av nuläge, rekommenderade åtgärder och tidsplan.

Projektering

Har Ni en idé ni skulle vilja förverkliga? Det skulle kunna vara allt från mindre jobb som en altan till större som att bygga ett hus. 

Vi hjälper till med samordningen i projekteringsstadiet, med arkitekter, tekniska konsulter och sakkunniga om så krävs. En fördel med detta är att vi i ett tidigt skede kan involvera entreprenörer och leverantörer som har den specialistkunskap som krävs för att just Ert projekt skall bli lyckat. 

Offertgranskning

Har Ni redan kommit så långt i Er planering att Ni är i stånd att välja hantverkare till Ert projekt. Kanske har Ni redan fått in ett antal offerter men vet inte vilken entreprenör Ni skall välja? Ibland kan det vara lite lurigt att få en tydlig bild om vad som ingår och inte i offerter. Då kan vi granska de offerter som inkommit och ta fram fördelar och nackdelar med respektive offert och leda Er fram till ett så tryggt beslut som möjligt!

Kalkyl

Har Nu ett företag inom bygg men inte tid att räkna på alla anbudsförfrågningar? Vi bistår gärna med vår kunskap inom kalkyl och offert! 

Bygglovshantering

Har Nu ett företag inom bygg men inte tid att räkna på alla anbudsförfrågningar? Vi bistår gärna med vår kunskap inom kalkyl och offert! 

Kalkyl

Vi kan hjälpa Er att ta fram relevanta dokument för att kunna söka bygglov för Ert projekt. Vi åtar oss självklart att undersöka detaljplanen för Ert område, lämna förslag till kontrollplan eller hjälper till med en bygganmälan. 

Kontakta oss om Ert nästa byggprojekt!